vg-ad-top-info
Full

Digimon movie 8

Chia sẻ: bởi windares
Post by:windares Khi thế giới Digimon trở nên quá đông đúc và bị suy yếu và Yggdrasil – vị thần tối cao trong thế giới Digimon đã không thể giữ nổi .Giải pháp của ngài là tiêu diệt toàn bộ các Digimon bằng virus X.Chỉ có một số rất ít... xem thêm
Rút gọn Post by:windares Khi thế giới Digimon trở nên quá đông đúc và bị suy yếu và Yggdrasil – vị thần tối cao trong thế giới Digimon đã không thể giữ nổi .Giải pháp của ngài là tiêu diệt toàn bộ các Digimon bằng virus X.Chỉ có một số rất ít các Digimon được chọn để đi đến 1 thế giới Digimon mới (chỉ có 2% được chọn ) còn lại những Digimon nhiễm virus X sẽ bị tiêu diệt cùng với thế giới Digimon cũ. Những Digimon tới được thế giới mới thì lại phải đối mặt với nguy cơ diệt vong mới... rút gọn
44,666 lượt xem

Nhật Bản

78 phút

Cảm nhận

Bạn đã nhập từ. Tối đa 200 từ.