Future Card Buddyfight

133,987 lượt xem
176
312
Danh sách tập
Thông tin
Bình luận
Tập
Thể loại: Khoa Học Viễn TưởngGame
Nhóm sub: Stardust Fansub
Shota, a lot of Shotas playing card game. Nói chung là một Yuma.v2, có điều em ấy pro từ đầu thôi.