Loups=Garous

31,560 lượt xem
16
15
Thông tin
Bình luận
Thể loại: Kinh Dị
Nhóm sub: Miu Miu Team
Tương truyền rằng trong quá khứ, có những con quái vật được gọi là Người sói.
Nhưng Người Sói đã trở nên tuyệt chủng.
Đó là những gì họ đã nghĩ.