vg-ad-top-info

Street Dance 2

Chia sẻ: bởi Lê Quân
Sau khi thất bại thảm hại trước nhóm nhảy Invincible, vũ công đường phố Ash (Hentschel) đã tím kiếm những người giỏi nhất đến từ khắp nơi trên thế giới, tập hợp lại để tiếp tục cho 1 trận tái đấu       xem thêm
Rút gọn Sau khi thất bại thảm hại trước nhóm nhảy Invincible, vũ công đường phố Ash (Hentschel) đã tím kiếm những người giỏi nhất đến từ khắp nơi trên thế giới, tập hợp lại để tiếp tục cho 1 trận tái đấu       rút gọn
72,420 lượt xem

Âu - Mỹ

90 phút

Cảm nhận

Bạn đã nhập từ. Tối đa 200 từ.