vg-ad-top-info

Thần thoại Ấn Độ – Chuyện tình 400 năm

Chia sẻ: bởi Lê Quân
Một câu chuyện tình sử thi kéo dài 400 năm trải dài từ quá khứ tới hiện tại. Là cuộc chiến gay gay giữa cái thiện và cái ác giành giật tình yêu. Qua bao gian nan, cuối cùng cái thiện  cũng chiến thắng cái ai, tình yêu được đoàn... xem thêm
Rút gọn Một câu chuyện tình sử thi kéo dài 400 năm trải dài từ quá khứ tới hiện tại. Là cuộc chiến gay gay giữa cái thiện và cái ác giành giật tình yêu. Qua bao gian nan, cuối cùng cái thiện  cũng chiến thắng cái ai, tình yêu được đoàn tụ.   rút gọn
301,857 lượt xem

Ấn Độ

180 phút

Cảm nhận

Bạn đã nhập từ. Tối đa 200 từ.