vg-ad-top-info

The Lord of The Rings: The Return of The King

Chia sẻ: bởi Nguyễn Lê Thanh Thuận
Vương quốc một thời hưng thịnh nhất hơn bao giờ hết cần một vị vua tài giỏi lên lãnh đạo. Nhưng liệu Aragorn có đáp lời dòng máu tổ tiên đang chảy trong huyết quản và tiếp nhận vị trí dành cho anh ngay từ khi mới sinh ra? xem thêm
Rút gọn Vương quốc một thời hưng thịnh nhất hơn bao giờ hết cần một vị vua tài giỏi lên lãnh đạo. Nhưng liệu Aragorn có đáp lời dòng máu tổ tiên đang chảy trong huyết quản và tiếp nhận vị trí dành cho anh ngay từ khi mới sinh ra? rút gọn
153,119 lượt xem

Âu - Mỹ

210 phút

Cảm nhận

Bạn đã nhập từ. Tối đa 200 từ.