Aikatsu Friends

73,857 lượt xem
232
307
Danh sách tập
Thông tin
Bình luận
Season 1 - 1 - 50
Season 2 - 51 - 969
Tập
Thể loại: Game
Nhóm sub: Ogawa Fansub