Ajin - Movie

52,530 lượt xem
38
36
Thông tin
Bình luận
Thể loại: Kinh DịPhiêu LưuSiêu Nhiên
Nhóm sub: Fuyu Fansub
Ajin cũng là con người mà không thể chết. Mười bảy năm trước, lần đầu tiên họ xuất hiện trên chiến trường ở châu Phi. Từ đó về sau, nhiều tấm hình của họ được phát hiện trong xã hội loài người. Mục đích thí nghiệm, chính phủ sẽ thưởng lớn cho bất cứ ai chụp được họ.