Ám Hành Ngự Sử

87,222 lượt xem
15
22
Thông tin
Bình luận
Thể loại: Hành ĐộngPhiêu Lưu
Cách đây rất lâu, rất lâu. Ở một vùng đất có tên là Jushin, Và đất nước này có những đại diện bí mật được gọi là Amen Osa. Amen Osa là quan chức có nhiệm vụ đặc biệt là bảo vệ dân thường. Họ cải trang đi khắp vương quốc để tố cáo những quan thần đồi bại. Tương truyền. Họ vừa là quan thần cũng như là cả đạo quân. Một ngày kia. Vùng đất này trở nên hỗn loạn. Và Jushin suy sụp. Nhưng vẫn còn duy nhất một Amen Osa. Đi lang thang đến các vùng đất hỗn loạn.