Buddy Complex: Kanketsu-hen

15,015 lượt xem
21
24
Danh sách tập
Thông tin
Bình luận
Tập
Phần tiếp theo của Buddy Complex. Phần này sẽ bao gồm 02 tập phim special nói về những gì còn dở dang ở phần 1.