Buddy Complex: Kanketsu-hen

14,939 lượt xem
20
23
Danh sách tập
Thông tin
Bình luận
Tập
Phần tiếp theo của Buddy Complex. Phần này sẽ bao gồm 02 tập phim special nói về những gì còn dở dang ở phần 1.