Captain Tsubasa (1983)

44,728 lượt xem
34
26
Danh sách tập
Thông tin
Bình luận
Tập
Thể loại: Thể thao
(Phiên bản năm 1983).