Captain Tsubasa (1983)

13,408 lượt xem
19
14
Danh sách tập
Thông tin
Bình luận
Tập
Thể loại: Thể thao
(Phiên bản năm 1983).