Captain Tsubasa (1983)

34,164 lượt xem
25
22
Danh sách tập
Thông tin
Bình luận
Tập
Thể loại: Thể thao
(Phiên bản năm 1983).