Captain Tsubasa (1983)

21,870 lượt xem
22
18
Danh sách tập
Thông tin
Bình luận
Tập
Thể loại: Thể thao
(Phiên bản năm 1983).