Captain Tsubasa (1983)

43,771 lượt xem
33
26
Danh sách tập
Thông tin
Bình luận
Tập
Thể loại: Thể thao
(Phiên bản năm 1983).