Final Fantasy VII: Last Order

11,710 lượt xem
20
20
Thông tin
Bình luận
Nhóm sub: S&M Fansub
Hàng cổ về Zack Fair trong Final Fantasy VII. Nội dung tuy khá trật chìa với bản chính nhưng cũng không đến nỗi quá tệ. Có thể nói là đáng xem.