Gravity Daze The Animation: Ouverture

8,604 lượt xem
33
18
Thông tin
Bình luận
Nhóm sub: Tendo-Ekyuu
Anime nói về Kat “Gravity Queen” cùng Raven và Syd. Liêu họ có thể tìm ra manh mối về kẻ thù đáng sợ để làm sáng tỏ kết cấu của vạn vật?