Little Witch Academia - Anime Mirai

53,957 lượt xem
82
100
Danh sách tập
Thông tin
Bình luận
Tập
Anime Mirai: đây là tên một dự án thường niên của Bộ Văn hóa Nhật Bản, mỗi năm họ lại chi ra 214 triệu yên phát random cho 4 studio bất kì để lập nên những nhóm huấn luyện tân animator cho hãng đó. Và Little Witch Academia chính là dự án nhận được 38 triệu yên của Hãng Trigger !!