Loups=Garous

32,474 lượt xem
17
18
Thông tin
Bình luận
Thể loại: Kinh Dị
Nhóm sub: Miu Miu Team
Tương truyền rằng trong quá khứ, có những con quái vật được gọi là Người sói.
Nhưng Người Sói đã trở nên tuyệt chủng.
Đó là những gì họ đã nghĩ.