Madlax

13,416 lượt xem
9
11
Danh sách tập
Thông tin
Bình luận
Tập
Câu chuyện về em lính đánh thuê Madlax
Madlax  là anime thứ 2 trong bộ 3 anime về girls-with-guns gồm Noir, Madlax và El Cazador de la Bruja. 
Nhóm sub: Miu Miu