Rave Master

110,398 lượt xem
288
486
Danh sách tập
Thông tin
Bình luận
Tập
Nhóm sub: VuiGhe Sub
Dark Bring là thứ sức mạnh có thể hủy diệt mọi thứ và thứ có thể chống lại nó chỉ có thể là những viên đá Rave. Câu chuyện khơi nguồn từ đây...