RoboMasters the Animated Series

2,900 lượt xem
50
150
Thông tin
Bình luận
Thể loại: Hành ĐộngTrường Học
Series sẽ miêu tả sinh viên đại học khi họ chuẩn bị và tham gia vào một giải đấu RoboMasters.