The Leader

25,608 lượt xem
53
68
Danh sách tập
Thông tin
Bình luận
Tập
Nhóm sub: XXX Inc
Phim hoạt hình do Trung Quốc sản xuất. Nội dung kể về cuộc đời của Karl Marx là một người vĩ đại, hệ tư tưởng được xây dựng trong cuộc sống của ông đã đánh thức giai cấp vô sản và ảnh hưởng sâu sắc đến mô hình phát triển lịch sử thế giới.