Vampire Knight Guilty

232,218 lượt xem
269
301
Danh sách tập
Thông tin
Bình luận
Tập
Thể loại: Hành ĐộngKinh Dị
Câu chuyện xoay quanh học việc Kurosu, nơi tồn tại song song hai khối Ngày và Đêm. Khối Ngày dành cho các học sinh bình thường. Khối Đêm là của Ma cà rồng học và sinh sống. Các học viên khối đêm là những ma cà rồng đầu tiên được thử nghiệm viên máu.