Witch Craft Works

113,264 lượt xem
372
415
Danh sách tập
OVA
Thông tin
Bình luận
Tập
Cậu trai Takamiya bị 1 đám phù thủy bám theo đòi cho bằng được cái "thứ màu trắng" trong người cậu, và được nàng phù thủy lửa Kagari cứu. Kẻ thù kéo đến ngày một nhiều, Takamiya và nàng phù thủy lửa sẽ ra sao? Xem phim sẽ rõ.